top of page
Image by Paweł Czerwiński
Bekijk Gear
grijze Cellen
Image by Bill Oxford

Praktijkregelement

​Privacy

Alle informatie die wij als psycholoog van u krijgen, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder uw  toestemming.

Na het maken van een eerste afspraak krijgt u een e-health account. Dit is een beveiligde verbinding die u dan ook kunt gebruiken om via een beveiligde verbinding te mailen met ons. Gewone mail is niet voldoende beveiligd. Wij raden het u dan ook af om via gewone mail privacy gevoelige informatie met ons te delen.

Dossiervorming

Er vindt dossiervorming  plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heeft u recht op inzage van uw dossier. Na afloop van de behandeling moet het dossier 20 jaar bewaard worden. Als u  wilt dat uw dossier direct na behandeling vernietigd wordt, dient u  dit schriftelijk aan te vragen.

 

Waarneming

Indien uw behandelend psycholoog met vakantie is of ziek wordt, is er vervanging geregeld met een collega psycholoog. Dit zal uw behandelend psycholoog van tevoren met u bespreken.  

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Wij maken al geruime tijd  gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een bruikbare methode om de resultaten van behandeling inzichtelijk te maken. Hierbij wordt systematisch de psychische gesteldheid van cliënten voor, tijdens en na de behandeling gemeten. Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Deze kunnen dan gebruikt worden om inzicht te krijgen in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan uw therapeut, samen met u, regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren.

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, willen wij dit graag met u bespreken. Dit zal de behandeling ten goede komen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de  Landelijke Vereniging voor Vrijgevestiged Psychologen en Psychotherapeuten, waar wij bij zijn aangesloten https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

 

Beroepscode

Alle psychologen van PPB zijn lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van psychologen. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog BIG en/of Klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

 

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is het contracttarief van 90 euro. De verzekeraar vergoedt dit niet.

bottom of page